Panelens ljusstyrka

Du kan välja skärmens ljusstyrka från nivå 1 till 5. Skärmen blir ljusare med högre nivåer.
Ställ in ett högre nummer när du använder kameran i starkt ljus utomhus för att göra skärmen lättare att se.
  1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [Panelens ljusstyrka] önskat läge

Anmärkningar
  • Ju ljusare skärmen är, desto snabbare tar batteriströmmen slut.

  • Skärmen blir mörk om du inte använder kameran medan strömmen är på.

  • När indikatorn för hög temperatur () visas, kan skärmen bli mörk oavsett inställningarna. [Mer information]