Demonstrationsläge

Det går att ställa in om en demonstration ska visas av leendeavkänningsfunktionen eller AVCHD-filmuppspelningsfunktionen. Ställ in på [Av] när demonstrationerna inte behövs.
  1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [Demonstrationsläge] önskat lägeDemoläge1
En demonstration av tagningsfunktionerna visas.

Demoläge2
En demonstration av leendeavkänningsläget startar automatiskt när man inte gör något med kameran på 15 sekunder.

Demoläge3
Om man inte gör något med kameran under en viss tid medan den är ansluten till en HD-TV, visas automatiskt en demonstration av AVCHD-filmuppspelning.
Av
Ingen demonstration visas.

Anmärkningar
  • Om man trycker ner avtryckaren under demonstrationen av leendeavkänningsläget utlöses slutaren, men ingen bild tas.

  • Om antalet bilder som är lagrade i internminnet ökar medan en demonstration pågår, kan det hända att kameran automatiskt raderar bilderna. Vi rekommenderar att du tar en säkerhetskopia på bilderna i internminnet för säkerhets skull innan du startar en demonstration.