Initialisera

Används för att återställa alla inställningar till standardinställningarna.
Även om man utför denna funktion blir bilderna kvar.

DSC-WX60:

  1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [Initialisera] [OK]


DSC-WX80/WX200:

  1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [Initialisera] önskat läge [OK]


Alla inställn.
Återställer samtliga inställningar till standardinställningarna.

Nätverksinställ.
Återställer alla nätverksinställningar.

Anmärkningar
  • Var noga med att inte plocka ur batteriet medan initialiseringen pågår.