Funktionsguide

Används för att ställa in om funktionsguiden ska visas på skärmen eller ej när kameran används.
  1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [Funktionsguide] önskat läge


Används för att visa/dölja funktionsguiden.

Av