KONTR. FÖR HDMI

Denna inställning gör det möjligt att styra kameran med TV:ns fjärrkontroll när kameran är ansluten till en ”BRAVIA”-Sync-TV med en HDMI-kabel (säljs separat).
  1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [KONTR. FÖR HDMI] önskat läge


Används för att möjliggöra/stänga av fjärrstyrning.

Av

Anmärkningar
  • Det går att styra kameran med fjärrkontrollen till TV:n genom att ansluta kameran till en ”BRAVIA”-Sync-kompatibel TV.

Relaterade ämnen