Inställ. för USB-ansl.

Används för att välja USB-läget när kameran ansluts till en dator eller en annan USB-enhet med USB-kabeln.
  1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [Inställ. för USB-ansl.] önskat läge


Auto
Beroende på datorn eller den andra USB-enheten som kameran ansluts till kan det hända att anslutningsläget automatiskt ställs in på [MTP] eller [Mass Storage].
När du använder Windows 7 eller Windows 8, väljs [MTP] och det går att använda de speciella funktionerna som finns i Windows 7 eller Windows 8.

MTP
Upprättar en MTP-anslutning mellan kameran och datorn eller en annan USB-enhet.
När du använder Windows 7 eller Windows 8, väljs [MTP] och det går att använda speciella funktioner.
Om datorn använder något annat operativsystem (Vista/XP, Mac OS X) tänds AutoPlay-guiden och stillbilderna i lagringsmappen på kameran importeras till datorn.

Mass Storage
Upprättar en masslagringsenhetsanslutning mellan kameran och datorn eller en annan USB-enhet.

Anmärkningar
  • Om Device Stage* inte visas när kameran ansluts till en Windows 7- eller Windows 8-dator, ställer du in [Inställ. för USB-ansl.] till [Auto].

* Device Stage är en menyskärm som används för att hantera anslutna enheter, t.ex. en kamera. (Funktion för Windows 7 eller Windows 8)