USB-strömförsörjn.

Används för att ställa in om USB-strömförsörjningsfunktionen ska användas när kameran ansluts till en dator eller någon annan USB-enhet via mikro-USB-kabeln.
  1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [USB-strömförsörjn.] önskat läge


Kameran förses med ström när den ansluts via mikro-USB-kabeln.

Av
USB-strömförsörjningsfunktionen används inte, även om kameran ansluts till en enhet som t.ex. en dator med en mikro-USB-kabel.