Flygplansläge (DSC-WX80/WX200)

När du går ombord på flygplan eller liknande, kan du ställa in om alla inställningar som använder Wi-Fi-relaterade funktioner ska stängas av. Om [Flygplansläge] är inställd på [På] visas en flygplanssymbol på skärmen.
  1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [Flygplansläge] önskat läge