Strömsparläge

Används för att ställa in tiden tills skärmen blir mörk och tiden tills kameran stängs av.
Om man inte gör något med kameran under en viss tid när den är påslagen och drivs med batteriet, släcks först skärmen och därefter stängs även kameran av automatiskt för att förhindra slöseri med batteriströmmen (den automatiska avstängningsfunktionen).
  1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [Strömsparläge] önskat lägeMax
Sparar mer batteri än vid inställningen [Standard].
Om man inte gör något med kameran under en viss tid stängs den automatiskt av. I tagningsläget blir först skärmen automatiskt mörk innan kameran stängs av.
Standard
Om man inte gör något med kameran under en viss tid stängs den automatiskt av. I tagningsläget blir först skärmen automatiskt mörk innan kameran stängs av.
Det tar längre tid innan strömmen stängs av än när du ställer in [Max].

Av
Den automatiska avstängningsfunktionen används ej.

Anmärkningar
  • Under vissa förhållanden går kameran inte över i energisparläge, som t.ex. under bildspel, när man spelar in film eller när kameran är ansluten till en dator.