Version

Används för att se versionsnumret för mjukvaran som är installerad i den här kameran.
  1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [Version]