Tryck på WPS (DSC-WX80/WX200)

Om din åtkomstpunkt är försedd med en WPS-knapp går det att registrera åtkomstpunkten i kameran helt enkelt genom att trycka på WPS-knappen.
  1. MENU (Inställningar) (Nätverksinställ.) [Tryck på WPS]

  1. Tryck på WPS-knappen på den åtkomstpunkt som du vill registrera.

Anmärkningar
  • För att kunna använda [Tryck på WPS] måste säkerheten på din åtkomstpunkt vara inställd på WPA2 eller WPA och stödja WPS-tryckknappen. Registrera i annat fall åtkomstpunkten manuellt, när t.ex. säkerheten är inställd på WEP eller WPS-tryckknappen inte stöds. [Mer information]

  • Mer information om åtkomstpunktens funktioner och inställningar finns i åtkomstpunktens bruksanvisning eller så kan du kontakta den person som hanterar åtkomstpunkten.

  • Det kanske inte går att upprätta anslutning eller så är kommunikationsavståndet kortare beroende på omgivande miljö, t.ex. hinder mellan kameran och åtkomstpunkten, hinder/väggmaterial, radiovågornas status osv. Flytta i sådana fall kameran eller flytta kameran närmare åtkomstpunkten.

Relaterade ämnen