Inställ. åtkomstpunkt (DSC-WX80/WX200)

Det går att registrera åtkomstpunkter manuellt.
Kontrollera först åtkomstpunktens SSID-namn, säkerhetssystem och lösenord innan du börjar. För somliga enheter kan det hända att lösenordet är förinställt. Se den trådlösa åtkomstpunktens bruksanvisning eller rådfråga din nätverksadministratör för mer information.
  1. MENU (Inställningar) (Nätverksinställ.) [Inställ. åtkomstpunkt]

  1. Välj den åtkomstpunkt som du vill registrera.

När önskad åtkomstpunkt visas på skärmen:
Välj önskad åtkomstpunkt.

När önskad åtkomstpunkt inte visas på skärmen:
Välj [Manuell inställ.] och ställ in åtkomstpunkten.
* Se ”Hur man använder tangentbordet” för mer information om hur inmatningen går till.

  • Om du väljer [Manuell reg.], mata in åtkomstpunktens SSID-namn för åtkomstpunkten välj säkerhetssystem.

  1. Mata in lösenordet [OK]

  • För åtkomstpunkter som inte visar behöver man inte mata in något lösenord.

  1. Välj [Registrera], tryck sedan på .

Hur man använder tangentbordet

När man måste mata in tecken manuellt visas ett tangentbord på skärmen.
Välj önskad knapp med hjälp av /// och tryck sedan på för att mata in tecknet.


Skärmnamn
Funktioner
(1)
Inmatningsruta
De inmatade tecknen visas. Om man matar in fler än det bestämda antalet tecken visas på skärmen.
(2)
Byt teckenuppsättning
Varje gång man trycker på ändras teckenuppsättningen mellan bokstäver, siffror och symboler.
(3)
Tangentbord
Varje gång man trycker på visas det inmatade tecknet.
Om du t.ex. vill mata in ”abd”
Välj tangenten för ”abc” och tryck en gång på så att ”a” visas välj ”” för att flytta markören (5) och tryck på välj tangenten för ”abc” och tryck två gånger på så att ”b” visas välj tangenten för ”def” och tryck en gång på så att ”d” visas
(4)
Bekräfta
Fastställer inmatningen.
(5)
Flytta markören
Används för att flytta markören i inmatningsrutan åt höger eller vänster.
(6)
Radera
Används för att radera tecknet före markören.
(7)
Används för att växla mellan stora och små bokstäver för nästa bokstav.
(8)
Mellanslag
Används för att mata in ett mellanslag.

  • För att avbryta teckeninmatningen mitt i väljer du [Avbryt].

Andra inställningsalternativ

Beroende på åtkomstpunktens tillstånd eller inställningsmetod kan det hända att man behöver ställa in ytterligare några alternativ.

Skärmnamn
Funktioner
WPS PIN
Används för att visa den inmatade PIN-koden på den anslutna enheten.
Inställning IP-adress
Används för att välja [Automatisk] eller [Manuell inställ.].
IP-adress
Om du matar in IP-adressen för hand så mata in den inställda adressen.
Subnet-mask/Standard-gateway
När du ställer in [Inställning IP-adress] på [Manuell inställ.] anger du IP-adressen så att den överensstämmer med din nätverksmiljö.
Anslutningsprioritet
Används för att välja [På] eller [Av] för [Anslutningsprioritet].

Anmärkningar
  • Ställ in [Anslutningsprioritet] på [På] för att ge företräde åt den registrerade åtkomstpunkten.

Relaterade ämnen