Red. enhetsnamn (DSC-WX80/WX200)

Det går att ändra enhetsnamnet under Wi-Fi Direct.
  1. MENU (Inställningar) (Nätverksinställ.) [Red. enhetsnamn]

  1. Välj inmatningsrutan och mata sedan in enhetsnamnet [OK]

  • Se ”Hur man använder tangentbordet” för mer information om inmatningsmetoden. [Mer information]

Relaterade ämnen