Åtrst SSID/lösen (DSC-WX80/WX200)

Kameran delar anslutningsinformation för [Sänd till Smartphone] och [Ktrl med Smartphone] med en enhet som har tillstånd att ansluta. Om du vill ändra vilken enhet som ska ha tillstånd att ansluta till kameran återställer du anslutningsinformationen med hjälp av följande procedur.
  1. MENU (Inställningar) (Nätverksinställ.) [Åtrst SSID/lösen] [OK]

Anmärkningar
  • Efter det att du har återställt anslutningsinformationen måste du ställa in din smartphone.

Relaterade ämnen