Visa MAC-adress (DSC-WX80/WX200)

Används för att se kamerans MAC-adress.
  1. MENU (Inställningar) (Nätverksinställ.) [Visa MAC-adress]