Byt lagringsmapp

Används för att byta mapp för bildlagring på minneskortet.
  1. MENU (Inställningar) (Minneskortsverktyg) [Byt lagringsmapp]

  1. Välj en mapp med /.

  1. [OK]

Anmärkningar
  • Detta alternativ visas inte när bilderna lagras i internminnet.

  • Du kan inte välja en mapp med ett nummer som innehåller antingen ”MSDCF” eller ”ANV01” som inspelningsmapp.

  • Det går inte att flytta lagrade bilder till en annan mapp.