Kopiera

Används för att kopiera alla bilderna i internminnet till ett minneskort.
  1. Sätt i ett minneskort med tillräcklig ledig kapacitet i kameran.

  1. MENU (Inställningar) (Minneskortsverktyg) [Kopiera] [OK]

Anmärkningar
  • Använd ett fulladdat batteri. Om man försöker kopiera bildfiler med ett alltför svagt batteri kan det hända att batteriet tar slut mitt under kopieringen så att den misslyckas, och det finns till och med risk att data blir förstörda.

  • Det går inte att kopiera bilder var för sig.

  • Originalbilderna i internminnet blir kvar även efter kopieringen. Om du vill radera innehållet på internminnet tar du ut minneskortet efter kopieringen och formaterar därefter internminnet ([Format] under [Internminnesverktyg]).

  • Bilderna kopieras till nuvarande lagringsmapp med nummer ett steg högre än det högsta filnumret i den mappen. [Mer information]