Områdesinställning

Används för att ställa in i vilket område kameran används.
  1. MENU (Inställningar) (Klockinställningar) [Områdesinställning] önskad inställning


Hem
Låt detta läge vara inställt för att använda kameran när du är hemma. Om ett annat område är inställt än det där du bor bör du ändra områdesinställningen.

Destination
Ställ in detta läge när du är ute och reser för att använda den tid som gäller där du befinner dig. Ställ in destinationsområdet.

Ändra områdesinställningen

Genom att ställa in tidszonen för en destination som du ofta reser till går det sedan lätt att gå över till tiden för den zonen när du åker dit.
  1. Välj områdesalternativ för [Destination], tryck därefter på .

  1. Tryck på / för att välja önskat område, välj sedan sommartid med /.