Datum- & klockinst.

Används för att ställa in datumet och klockan igen.
  1. MENU (Inställningar) (Klockinställningar) [Datum- & klockinst.] önskad inställning

  1. Välj det alternativ som ska ändras med /// .

  1. Tryck på / för att ställa in värdet .

  1. [OK]


Tidsvisningsformat
Används för att ställa in datum- och tidsvisningsformatet.
Sommartid
Du kan välja Sommartid [På]/[Av].
Datum&klocka
Används för att ställa in datumet och klockan.