Відтворення

Не вдається відтворити зображення.
 • Виберіть тип носія запису, з якого потрібно відтворювати зображення. (для моделей із внутрішньою пам’яттю)[Додатково]

 • Виберіть якість зображення відеозапису для відтворення. [Додатково]

 • Зображення, записані на інших пристроях, можуть не відтворюватися. Це не є несправністю.

Не вдається відтворити фотографії.
 • Фотографії неможливо відтворювати після змінення файлів або папок чи редагування даних зображень на комп’ютері. (У такому випадку ім’я файлу блимає.) Це не є несправністю.

Відеозапис завмирає.
 • Відтворюються фотографії, записані під час записування відео. За промовчанням відео й фотографії відтворюються безперервно.

На ескізі зображення з’являється позначка .
 • Вона може з’являтися на зображеннях, записаних на інших пристроях, відредагованих на комп’ютері тощо.

 • Адаптер змінного струму або акумуляторний блок було від’єднано під час блимання піктограми носіїв запису у верхньому правому кутку екрана або до вимкнення індикатора доступу після записування. Це може призвести до пошкодження даних зображення та появи позначки .

На ескізі зображення з’являється позначка .
 • Можливо, пошкоджений файл бази даних зображень.

 • Перевірте файл бази даних, вибравши [Setup] [Media Settings] [Repair Img. DB F.] носій запису (для моделей із внутрішньою пам’яттю). Якщо вона відображається й далі, видаліть зображення з позначкою . [Додатково]

Під час відтворення звук нечутний або надто тихий.
 • Якщо звук записується, коли для параметра [Micref Level] встановлено значення [Low], записаний звук може бути важко чути. [Додатково]

Не вдається відтворити демонстраційні відеозаписи (HDR-PJ230/PJ230E/PJ380/PJ380E/PJ390E).
 • Оберіть в якості носія запису внутрішню пам'ять та задайте високу чіткість зображення (HD).

Відеозапис відтворюється автоматично (для моделей із внутрішньою пам’яттю).
 • Відеозапис відтворюється автоматично як демонстраційний, якщо він відповідає певним умовам у відеокамері. Це не є несправністю. [Додатково]

Пов’язані теми
Інформація про модель відеокамери: Інформація про модель
Відомості про компоненти, що додаються: Відмінності між компонентами, що додаються