Korištenje kotačića za upravljanje

Sljedeće se funkcije nalaze na desnoj/lijevoj strani kontrolne tipke: (Samookidač) i (Bljeskalica).
Pritisnite kontrolnu tipku prema svakoj ikoni kako biste ušli u zaslon za postavljanje za svaku funkciju.
Pritisnite gornju/donju/desnu/lijevu stranu kontrolne tipke slijedeći zaslon kako biste pomicali okvir za odabir.
Pritisnite u središtu kontrolne tipke kako biste postavili odabranu stavku.

Pomicanje okvira za odabir na zaslonu MENU itd.

Pritisnite gornju/donju/desnu/lijevu stranu kontrolne tipke kako biste pomicali okvir za odabir.

Odabir slike za reprodukciju

Pritisnite desnu ili lijevu stranu kontrolne tipke kako biste reproducirali sljedeću/prethodnu sliku.