Korištenje opcija MENU (pregledavanje)

Pomoću tipke MENU možete lako odabrati različite funkcije pregledavanja.
  1. Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (Reprodukcija).

  1. Pritisnite tipku MENU kako biste prikazali zaslon izbornika.

  1. Odaberite željenu stavku izbornika, pa pritisnite /// na kontrolnoj tipki.

  1. Na kontrolnoj tipki pritisnite .