Način snimanja

Možete odabrati način snimanja fotografija kad je način snimanja postavljen na [Fotografija].
  1. MENU (Način snimanja) željeni način


(Inteligentno automatsko)
Omogućuje snimanje s automatski podešenom postavkom. [Pojedinosti]

(Programska automatika)
Omogućuje snimanje s automatskim podešavanjem ekspozicije (podešavanje vremena ekspozicije i otvora zaslona). [Pojedinosti]
Također možete odabrati odgovarajuće postavke preko izbornika.

(Foto efekat)
Omogućuje vam snimanje fotografije s izvornom teksturom sukladno željenom efektu. [Pojedinosti]

(Odabir scene)
Omogućuje snimanje s postavkama podešenim prema vrsti scene. [Pojedinosti]