Foto efekat

Omogućuje vam snimanje fotografije s izvornom teksturom sukladno željenom efektu.
  1. Pritisnite tipku Način za prelazak na (Fotografija).

  1. MENU (Način snimanja) (Foto efekat) na kontrolnoj tipku željeni način

  • Ako želite odabrati drugi način Efekta slike, odaberite iz izbornika MENU.


(Igračka fotoaparat)
Omogućuje vam snimanje slika s efektima kao što su efekt tunela, jaki kontrast ili prevlast boje kao da su snimljeni fotoaparatom igračkom. Nijansu boje možete promijeniti pomoću MENU [Ton boja].
(Pop boje)
Omogućuje vam snimanje živopisne slike slične pop artu s naglaskom na ton boje.
(Parcijalne boje)
Omogućuje vam snimanje slike koja ostavlja jak dojam ostavljajući navedenu boju na dijelovima monokromatske slike. Boju za izdvajanje možete odabrati pomoću MENU [Izdvojena boja].
(Mekan High-key)
Omogućuje vam snimanje mekanih, jasnih slika s naglaskom na svjetlinu.

Sljedeće postupke koristiti za dodavanje efekata panoramskim slikama i videozapisima.
Kad se odabere način (Panoramsko snimanje):
MENU [Scena za panoramu] [Foto efekat] željeni način
  • [Igračka fotoaparat] se ne može koristiti za [Scena za panoramu].

Kad se odabere (Snimanje filma):
MENU [Sn. vid. u nač. scen.] [Foto efekat] željeni način
  • [Igračka fotoaparat] se ne može koristiti za [Sn. vid. u nač. scen.].


Povezana tema