Snimanje panoramskih slika

Omogućuje stvaranje panoramske slike spajanjem uzastopno snimljenih kadrova.
 1. Pritisnite tipku Način za prelazak na (Panoramsko snimanje).

 1. Poravnajte fotoaparat s krajem objekta koji se snima i pritisnite okidač do kraja.

 1. Zakrenite fotoaparat horizontalno do kraja vodiča (A) slijedeći indikator na zaslonu.

Savjeti za snimanje panoramske slike
Zakrenite fotoaparat stalnom brzinom u smjeru prikazanom na zaslonu. Mirujući objekti pogodniji su za panoramske snimke nego pokretni.
Najmanji mogući polumjer zakretanja.
Vertikalni smjer
Horizontalni smjer
 • Najprije pritisnite okidač dopola tako da blokirate izoštravanje i ekspoziciju. Zatim pritisnite okidač do kraja i zakrenite ili nagnite fotoaparat.

 • Ako je dio s mnogo različitih oblika ili takav krajolik koncentriran duž ruba zaslona, kadriranje slike možda neće uspjeti. U tom slučaju ponovno kadrirajte tako da je predmetni dio u središtu slike, pa ponovno snimajte.

Za snimanje panoramske slike od 360 stupnjeva
Ovaj je fotoaparat opremljen funkcijom za snimanje panoramskih slika koja može snimiti panoramsku sliku od skoro 360 stupnjeva.
Snimite panoramsku sliku odabirom MENU postavite [Veličina panor. slike] na [360°]. Snimljene panoramske slike mogu se normalno pomicati i pregledavati kad se reproduciraju na fotoaparatu.
 • Pritisnite MENU [Smjer snimanja] odaberite [Desno] ili [Lijevo]. [Gore] i [Dolje] ne mogu se odabrati za [Smjer snimanja] kad se snimaju panoramske slike od 360 stupnjeva.

 • Stvarno snimljena slika možda neće pokrivati stvarnih 360 stupnjeva, ovisno o objektu ili načinu na koji je snimljen.

Napomene
 • Ako unutar zadanog vremena ne možete zakrenuti fotoaparat horizontalno preko cijelog objekta, u panoramskoj slici će se pojaviti sivo područje. U tom slučaju ponovite snimanje bržim okretanjem fotoaparata kako bi panoramska slika bila kompletna.

 • Budući je nekoliko snimaka spojeno zajedno, dijelovi koji se preklapaju neće biti jasni.

 • Kad se puni kut kod panoramskog snimanja jako razlikuje od AE/AF fiksnog kuta što se tiče osvjetljenja, boje i oštrine, snimanje neće biti uspješno. U tom slučaju promijenite AE/AF fiksni kut i ponovite snimanje.

 • Panoramske slike nije moguće snimiti u sljedećim slučajevima:

 • Fotoaparat pomičete prebrzo ili presporo.

 • Fotoaparat se previše trese.

Povezana tema