Pregledavanje fotografija

  1. Podesite fotoaparat na mod reprodukcije.

  1. Kontrolnom tipkom odaberite sliku.