Brisanje slika

Omogućava odabir slika koje želite izbrisati.
Slike je također moguće izbrisati preko izbornika pomoću tipke MENU. [Pojedinosti]
  1. Podesite fotoaparat na mod reprodukcije.

  1. Tipka / (Brisanje) željeni način na kontrolnoj tipki

  1. Pritisnite [OK] .


Sve u ovoj mapi
Brisanje svih slika iz odabrane mape odjednom.
Višestruke slike
Možete odabrati i izbrisati više slika odjednom.
Nakon koraka 2, odaberite sliku koja će se brisati, pa pritisnite .
Za poništavanje odabira ponovo pritisnite za poništavanje oznake .
MENU [OK]
Ova slika
Brisanje trenutno odabrane slike.
Odustani
Poništava brisanje.

Prilikom odabira slika možete prelaziti između pojedinačnog i indeksnog prikaza
U indeksnom prikazu polugu W/T (zum) pomaknite na stranu T () za povratak na način pojedinačnog prikaza, a u načinu pojedinačnog prikaza polugu pomaknite na stranu W () za povratak u indeksni prikaz.
Napomene
  • U jednostavnom načinu možete izbrisati samo sliku trenutno prikazanu na zaslonu.

Povezana tema