Reprodukcija videozapisa

  1. Podesite fotoaparat na mod reprodukcije.

  1. Kontrolnom tipkom odaberite videozapis.

  1. Pritisnite .

Pojavljuje se traka reprodukcije, te započinje reprodukcija videozapisa.

O zaslonu za prikaz videozapisa

Sliku koju želite prikazati odaberite pomoću / na kontrolnoj tipki, zatim pritisnite .
Pojavit će se traka reprodukcije, možete provjeriti reprodukcijski status videozapisa.

Kontrolna tipka
Radnja tijekom reprodukcije
Reprodukcija/Pauza
Premotavanje unaprijed
Premotavanje unatrag
Prikazuje kontrolni zaslon.
Podesite glasnoću pomoću / na kontrolnoj tipki, pa pritisnite .

Napomene
  • Slike snimljene drugim fotoaparatom možda nećete moći izravno reproducirati.