Opcije MENU dostupne za svaki način snimanja

Postavke koje se mogu promijeniti u donjoj su tablici označene kvačicom, dok – označava postavke koje se ne mogu mijenjati. Postavka može biti fiksirana ili ograničena u ovisnosti o načinu snimanja. Podrobnije informacije potražite u svakoj temi.

Tipka Način
Opcije izbornika
Način snimanja
Scena za panoramu
Sn. vid. u nač. scen.
Odabir scene
Foto efekat
Način jednostavni
Ton boja
Izdvojena boja
Efekt nježn. tena
Veličina slike*1
Smjer snimanja
Veličina panor. slike
Veličina videozapisa
Makrosnimanje
Kompenziranje ekspozicije
ISO
Balans bijele boje
Bijeli bal. za podv. snimanje
Izoštravanje
Način mjerenja svjetla*2
Postavke nepr. snimanja
Snimanje osmjeha
Osjetljivost osmijeha
Otkrivanje lica
DRO
Vodič kroz fotoaparat
(Postavke)

*1 U načinu [Napredna bljeskalica], maksimalna veličina fotografije koju možete odabrati je [4M].
*2 Opcija [Spot] ne može se odabrati u načinu videozapisa.

Opcije MENU dostupne u načinu Odabir scene/Efekt slike

Niže prikazane ikone ili prikazuju dostupne načine rada.

Opcije izbornika
(Fotografije)
(Panoramske slike)
(Videozapisi)
Scena za panoramu
Sn. vid. u nač. scen.
Odabir scene
Foto efekat
Način jednostavni
Ton boja
Izdvojena boja
Efekt nježn. tena*1
Veličina slike
Smjer snimanja
Veličina panor. slike
Veličina videozapisa
Makrosnimanje
Kompenziranje ekspozicije
ISO
Balans bijele boje*2
Bijeli bal. za podv. snimanje
Izoštravanje
Način mjerenja svjetla
Postavke nepr. snimanja
Snimanje osmjeha
Osjetljivost osmijeha
Otkrivanje lica
DRO
Vodič kroz fotoaparat
(Postavke)

*1 [Isključeno] se ne može odabrati za [Efekt nježn. tena] kad se Odabir scene postavi na (Nježni ten).
*2 [Bljeskalica] se ne može odabrati za [Balans bijele boje] kad se Odabir scene postavi na (Visoka osjetljivost).