Praćenje fokusa

Fotoaparat prati predmet i automatski podešava izoštravanje čak i ako se predmet kreće.
  1. Pritisnite tipku Način za prelazak na (Fotografija).

  1. Usmjerite fotoaparat na objekt i pritisnite na kontrolnoj tipki.

Pojavit će se ciljni okvir.
  1. Ciljni kadar stavite iznad objekta kojeg želite izoštriti i pritisnite .

Praćenje počinje.
  1. Pritisnite okidač kako biste snimili sliku.

Praćenje lica
Ako koristite funkciju praćenja fokusa dok je aktivirana funkcija Otkrivanje lica, možete odabrati lice kojem će se dati prioritet i registrirati to lice u fotoaparatu.
Napomene
  • Kad koristite Digitalni zum, funkcija praćenja fokusa nije dostupna.

  • Praćenje fokusa automatski će se poništiti kada objekt nestane sa zaslona ili se ne može pratiti.

Povezana tema