Makrosnimanje

Ovaj način koristite za snimanje izbliza prekrasnih slika objekata malih dimenzija, npr. kukaca i cvijeća.
  1. MENU (Makrosnimanje) željeni način


(Autom.)
Fotoaparat automatski pomiče žarište s udaljenih objekata na objekte u blizini.

(Povećalo)
Ovaj način koristite za snimanje na malim udaljenostima. Fiksirano na W stranu: Približno 1 cm do 20 cm

Napomene
  • [Makrosnimanje] je fiksno podešeno na [Autom.] u sljedećim slučajevima:

  • Kad je aktivirana funkcija snimanja osmijeha

  • U jednostavnom načinu

  • Kad je [Samookidač] podešeno na [Autoportret: 1 osoba] ili [Autoportret: 2 osobe]

  • Kad koristite način [Povećalo], imajte na umu sljedeće stavke.

  • Ne mogu se koristiti funkcije prepoznavanja scene ni prepoznavanja lica.

  • Način će se poništiti ako se fotoaparat isključi ili promijeni način snimanja u neki drugi.

  • Jedine postavke za bljeskalicu koje se mogu koristiti u ovom načinu su samo [Uključeno] ili [Isključeno].

  • Brzina izoštravanja se smanjuje.

Povezana tema