Izoštravanje

Možete promijeniti način izoštravanja. Ako automatsko izoštravanje ne daje dovoljno oštru sliku, upotrijebite izbornik.
AF je kratica za »Auto Focus«, funkciju za automatsko izoštravanje.
Na zaslonu se prikazuje odabrani okvir AF tražila.
  1. MENU (Izoštravanje) željeni način


(Višestruki AF)
Automatski izoštrava sve dijelove slike unutar okvira tražila.
Prilikom snimanja fotografija, kad se okidač pritisne dopola, pojavi se zeleni okvir oko pravilno izoštrenog dijela slike.
  • Kad je aktivna funkcija detekcije lica, prednost kod automatskog izoštravanja imaju lica.

  • Kad se odabir scene podesi na (Podvodno), izoštravanje je prilagođeno podvodnim uvjetima snimanja. Kad se fokus postigne pritiskanjem gumba okidača dopola, veliki okvir prikazuje se u zelenoj boji.


(Središnji AF)
Automatski izoštrava središnji dio slike u okviru tražila. U kombinaciji s funkcijom blokade AF omogućuje kadriranje slike po želji.

Napomene
  • Kad koristite [Digitalni zum] ili [AF osvjetljivač], okvir AF tražila nestaje i pojavljuje se u isprekidanoj crti. U tom slučaju fotoaparat će izoštravati na objektima u središtu kadra.

  • Ako je aktivirano praćenje fokusa, fotoaparat izoštrava s prioritetom na objekt kojeg se prati.

Izoštravanje na objektima uz rub kadra

Ako objekt nije oštar, postupite na sljedeći način:
  1. Kadrirajte sliku tako da objekt bude u središtu okvira AF tražila (A) i pritisnite okidač dopola kako biste izoštrili na njemu (AF blokada).

  1. Kad indikator blokade AE/AF (B) prestane treperiti i neprekinuto zasvijetli, vratite se na kadriranu sliku i pritisnite okidač do kraja.

Povezana tema