Snimanje osmjeha

Kad fotoaparat detektira osmjeh dolazi do automatskog okidanja.
  1. MENU (Snimanje osmjeha) [Uključeno]

  1. Pričekajte do otkrivanja osmijeha.

Kad se prepozna osmijeh, a razina osmijeha premašuje točku na indikatoru, fotoaparat automatski snima slike.

(Isključeno)
Ne koristi funkciju [Snimanje osmjeha].

(Uključeno)
Koristi funkciju [Snimanje osmjeha].

Savjeti za bolju detekciju osmjeha
  1. Neka vam pramenovi kose ne pokrivaju na oči. Neka vam lice ne zaklanjaju šeširi, maske, naočale i sl.

  1. Okrenite lice prema fotoaparatu tako da bude što više u razini s njim. Blago spustite kapke.

  1. Nasmijte se jasno, otvorenih usta. Smijeh se lakše detektira kad se vide zubi.

  • Zatvarač se otvara kad se nasmije bilo koja osoba u kadru.

  • Ako se osmijeh ne prepozna, odaberite MENU [Osjetljivost osmijeha], pa postavite vrijednost na [Blag osmijeh].

Napomene
  • Snimanje osmijeha automatski završava ako se popune memorijska kartica ili interna memorija.

  • Ovisno o uvjetima, fotoaparat možda neće pravilno prepoznati osmjeh.

  • Ne možete koristiti funkciju digitalnog zuma.

Povezana tema