Retuširanje

Retušira snimljenu sliku i sprema je kao novu datoteku. Izvorna snimka ostaje.
  1. Podesite fotoaparat na mod reprodukcije.

  1. MENU (Retuširanje) željeni način na kontrolnoj tipki

  1. Obradite sliku prema postupku u ovisnosti o modu.


(Promjena veličin. (Rezanje))
Sprema sliku uvećanu reprodukcijskim zumom.
Pogurajte polugu u stranu T za povećavanje ili u stranu W za smanjenje.
Kontrolnom tipkom postavite središte zuma.
MENU odaberite veličinu slike
  • Uvećana slika može biti slabije kvalitete od izvorne.

  • Veličina izreza slike ovisit će o izvornoj slici.

(Maskiranje neoštrina)
Izoštrava sliku unutar odabranog okvira.
Kontrolnom tipkom odaberite područje (okvir) željene slike koju ćete retuširati MENU.
  • Ovisno o slici, možda primijenjena obrada neće dati zadovoljavajući rezultat i kvaliteta slike će se pogoršati.


Napomene
  • Panoramske slike ili videozapisi ne mogu se retuširati.