Brisanje

Omogućava odabir slika koje želite izbrisati.
Možete također izbrisati sliku koristeći tipku / (Brisanje) [Pojedinosti].
  1. Podesite fotoaparat na mod reprodukcije.

  1. MENU (Brisanje) željeni način na kontrolnoj tipki

  1. [OK]


(Ova slika)
Briše sliku prikazanu u pojedinačnom načinu prikaza.
(Višestruke slike)
Možete odabrati i izbrisati više slika odjednom.
Nakon koraka 2, odaberite sliku koja će se brisati, pa pritisnite .
Za poništavanje odabira ponovo pritisnite za poništavanje oznake .
MENU [OK]
(Sve u ovoj mapi)
Brisanje svih fotografija i videozapisa iz odabrane mape odjednom.

Napomene
  • U jednostavnom načinu rada možete odabrati [1 slika] ili [Sve slike].

Povezana tema