Zaštita

Zaštita snimaka protiv nenadanog brisanja.
Označene slike bit će obilježene znakom .
  1. Podesite fotoaparat na mod reprodukcije.

  1. MENU (Zaštita) željeni način na kontrolnoj tipki


(Ova slika)
Zaštita slike trenutno prikazane u pojedinačnom načinu prikaza.
(Višestruke slike)
Možete odabrati i zaštititi više slika odjednom.
Nakon koraka 2, odaberite sliku koju ćete zaštititi, pa pritisnite .
Za poništavanje odabira ponovo pritisnite kako biste poništili znak .
MENU [OK]

Za skidanje zaštite

Odaberite sliku s koje želite skinuti zaštitu i otključajte je pritiskom na na kontrolnoj tipki, postupak je isti kao kod postavljanja zaštite. Indikator nestaje, a zaštita je isključena.