Tiskanje (DPOF)

DPOF (Digital Print Order Format) je funkcija koja omogućuje da unaprijed odredite slike na memorijskoj kartici za kasniji ispis.
Na označenim slikama pojavit će se oznaka naloga za ispis .
  1. Podesite fotoaparat na mod reprodukcije.

  1. MENU željeni način na kontrolnoj tipki


(Ova slika)
Daje nalog za ispis slike trenutno prikazane u pojedinačnom načinu prikaza.
(Višestruke slike)
Možete odabrati i naručiti višestruke slike za ispis.
Nakon koraka 2, odaberite sliku koja će se ispisati, pa pritisnite .
Za poništavanje odabira ponovo pritisnite za poništavanje oznake .
MENU [OK]

Napomene
  • Oznaka (nalog za ispis) ne može se dodati na sljedeće vrste slika:

  • Videozapisi

  • Slike u internoj memoriji

  • Oznakom naloga za ispis može se označiti najviše 999 slika.

Brisanje DPOF oznake

Odaberite sliku da biste obrisali DPOF upis, zatim pritisnite na kontrolnoj tipki, istim postupkom kao i kad postavljate oznaku . oznaka nestaje i DPOF upis je obrisan.
Povezana tema