Rotacija

Služi za zakretanje fotografija. Koristi se za prikaz u vodoravnoj orijentaciji slike snimljene u okomitoj orijentaciji.
  1. Podesite fotoaparat na mod reprodukcije.

  1. MENU (Rotacija) na kontrolnoj tipki

Napomene
  • Ne možete rotirati sljedeće vrste slika:

  • Videozapisi

  • Zaštićene fotografije

  • Slike snimljene drugim fotoaparatom možda nećete moći zakrenuti.

  • Ovisno o softveru, podatak o zakrenutosti slike možda neće biti dostupan prilikom pregledavanja slika na računalu.