Rezolucija prikaza

Podešava kvalitetu slike na zaslonu za snimanje.
  1. Podesite fotoaparat na mod snimanja.

  1. MENU (Postavke) (Postavke Snimanja) [Rezolucija prikaza] željeni modVisoka
Prikazuje sliku na zaslonu u visokoj kvaliteti slike.
Standardna
Prikazuje sliku na zaslonu u standardnoj kvaliteti slike.

Napomene
  • Baterija se može brže isprazniti kad se [Rezolucija prikaza] postavi na [Visoka].

  • U načinu Panoramsko snimanje i načinu snimanja videozapisa, [Rezolucija prikaza] je postavljeno na [Visoka].