Digitalni zum

Odabire način digitalnog zuma. Fotoaparat povećava sliku koristeći optički zum (do 4×). Kad se premaši skala uvećanja, fotoaparat koristi smart ili precizni digitalni zum.
  1. Podesite fotoaparat na mod snimanja.

  1. MENU (Postavke) (Postavke Snimanja) [Digitalni zum] željeni mod


Pametno ()
Digitalno povećava sliku u rasponu u kojem se slika neće iskriviti, a sukladno veličini slike (Smart zum).

Preciznost ()
Povećava sve veličine slike za ukupnu skalu zuma od oko 16×, uključujući optički zum 4×. Ipak, imajte na umu da se kvaliteta slike pogoršava kad se premaši skala optičkog zuma (precizni digitalni zum).

Isključeno
Ne koristi digitalni zum.

Napomene
  • [Digitalni zum] nije dostupan u sljedećim situacijama:

  • U načinu [Panoramsko snimanje]

  • Kad je aktivirana funkcija snimanja osmijeha.

  • Kad je [Samookidač] podešeno na [Autoportret: 1 osoba] ili [Autoportret: 2 osobe].

  • Smart zum nije dostupan kad snimate videozapise ili kad se veličina slike postavi na [16M] ili [16:9(12M)].

  • Funkcija Prepoznavanje lica ne funkcionira u rasponu [Digitalni zum].

Ukupna skala zuma kad se koristi Smart zum (uključujući optički zum 4×)

Podržani omjer zuma razlikuje se u ovisnosti o veličini slike.

Veličina
Ukupna skala uvećanja
10M
Oko 5×
5M
Oko 7,1×
VGA
Oko 28×
16:9(2M)
Oko 9,6×