Zapis datuma

Postavlja hoće li se na fotografiju zabilježiti datum snimanja.
  1. Podesite fotoaparat na mod snimanja.

  1. MENU (Postavke) (Postavke Snimanja) [Zapis datuma] željeni modUključeno ()
Bilježi datum snimanja.
Kad se odabere [Uključeno], tijekom snimanja će se na zaslonu pojaviti oznaka .
Međutim, u nekim načinima snimanja koji ne mogu bilježiti datume snimanja, oznaka će nestati.
Isključeno
Ne bilježi datum snimanja.

Napomene
  • Ne možete bilježiti datume u sljedećim situacijama:

  • U snimanju videozapisa

  • Kod snimanja panoramskih slika

  • U načinu brzog snimanja

  • U načinu [Način jednostavni]

  • Ako ste jednom snimili slike s datumom, kasnije s tih slika datum ne možete izbrisati.

  • Datumi se ispisuju dvostruko, ako postavite fotoaparat da ispisuje datume na slikama kod ispisa.

  • Snimljeno vrijeme slike ne može se postaviti na sliku.