Postav. USB povez.

Postavlja kako uspostaviti USB vezu kod spajanja fotoaparata na računalo itd.
  1. MENU (Postavke) (Glavne Postavke) [Postav. USB povez.] željeni mod


Mass Storage
Uspostavlja vezu za prijenos podataka između fotoaparata i medija velikog kapaciteta pohranjivanja tj. računala ili USB uređaja.

PTP/MTP
Kad fotoaparat spojite na računalo, pojavljuje se AutoPlay Wizard, a fotografije u mapi za snimanje na fotoaparatu uvoze se na računalo. (s Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X)

Napomene
  • Kad se [Postav. USB povez.] postavi na [PTP/MTP], ne možete izvoziti videozapise na računalo. Za izvoz videozapisa na računalo postavite [Postav. USB povez.] na [Mass Storage].