»PlayMemories Home« (Windows)

Niže se nalaze primjeri funkcija dostupnih kad koristite »PlayMemories Home«.
  • »PlayMemories Home« vam omogućuje kopiranje slika snimljenih s kamerom za prikaz na računalu. Uspostavite USB vezu između fotoaparata i računala i kliknite na [Import].

  • Slike pohranjene u računalu možete prikazati po datumu snimanja u prikazu kalendara.

  • Slike možete pohraniti i ispisati s datumom.

  • Možete ispraviti greške na fotografijama (korekcija crvenih očiju, i sl.) i promijeniti datum i vrijeme snimanja.

  • Možete prenijeti sliku na medijski servis. (Potrebna je veza s Internetom).

  • Za podrobnije informacije vidjeti (PlayMemories Home Help Guide).

Napomene
  • Mac ne podržava »PlayMemories Home«. Za reprodukciju slika koristite aplikaciju isporučenu zajedno s Mac računalom.