Instalacija »PlayMemories Home« (sustava Windows)

 1. Koristeći Internet preglednik na svom računalu, idite na sljedeći URL, pa kliknite [Install] [Run].
  www.sony.net/pm

 1. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.

 • Kad se prikaže poruka da se fotoaparat spoji na računalo, odgovarajućim USB kabelom (isporučeno) spojite fotoaparat i računalo (A).

Napomene
 • Prijavite se kao administrator.

 • Možda ćete trebati ponovo pokrenuti računalo. Kad se pojavi poruka da potvrdite ponovno pokretanje računala, učinite to slijedeći upute na zaslonu.

 • DirectX može biti instaliran ovisno o okruženju sustava računala.

 • Mac ne podržava »PlayMemories Home«. Za reprodukciju slika koristite aplikaciju isporučenu zajedno s Mac računalom.

 • Ako je aplikacija »PlayMemories Home« već instalirana na vaše računalo, spojite fotoaparat na računalo i registrirajte ga s »PlayMemories Home«. Aktiviraju se dostupne funkcije.

 • Ako je softver »PMB (Picture Motion Browser)« koji se isporučivao s modelima stavljenima u prodaju prije 2011. godine, već instaliran na vaše računalo, »PlayMemories Home« će ga prebrisati i instalirati se. Iako se neke »PlayMemories Home« funkcije razlikuju od onih softvera »PMB«, koristite »PlayMemories Home«.

Pokretanje »PlayMemories Home« (Windows)

 1. Dvaput kliknite (PlayMemories Home) na radnoj površini.

 • Za pristup »PlayMemories Home« programu iz izbornika Start, kliknite [Start] [All Programs] (PlayMemories Home).

 • Za Windows 8, odaberite ikonu [PlayMemories Home] na zaslonu Start.

Pristup na »PlayMemories Home Help Guide« (Windows)

 1. Dvaput kliknite (PlayMemories Home Help Guide) na radnoj površini.

 • Za pristup »PlayMemories Home Help Guide« programu iz izbornika Start, kliknite [Start] [All Programs] [PlayMemories Home] [PlayMemories Home Help Guide].

 • Za Windows 8, odaberite [PlayMemories Home Help Guide] iz izbornika [Help] od »PlayMemories Home«.