Baterijska jedinica i napajanje

Baterija se ne može umetnuti u fotoaparat.
 • Umetnite bateriju u ispravnom smjeru dok polugica za vađenje baterije ne 'sjedne'.

Fotoaparat se ne može uključiti.
 • Nakon umetanja baterijske jedinice potrebno je neko vrijeme dok fotoaparat ne proradi.

 • Provjerite je li baterija pravilno umetnuta.

 • Baterijska jedinica će se isprazniti sama čak i ako je ne koristite. Prije korištenja napunite baterijsku jedinicu.

 • Provjerite je li vrsta baterijske jedinice kompatibilna. [Pojedinosti]

Fotoaparat se neočekivano isključuje.
 • Ovisno o fotoaparatu i temperaturi baterije, fotoaparat se može automatski isključiti iz sigurnosnih razloga. U tom će se slučaju na zaslonu prethodno pojaviti obavijest o sigurnosnom isključivanju.

 • Ako neko vrijeme ne koristite uključeni fotoaparat dok je [Ušteda energije] podešeno na [Standardno] ili [Maksimum], fotoaparat će se automatski isključiti kako bi se spriječilo trošenje baterijske jedinice. Ponovno uključite fotoaparat.

Došlo je do odstupanja između prikaza preostalog trajanja baterije i stvarnog stanja.
 • Ova pojava nastaje kad se fotoaparat koristi na pretjerano hladnim ili pretjerano toplim mjestima.

 • Kapacitet punjenja baterije opada s vremenom i čestom uporabom. Ako dođe do značajnog pada vremena rada baterije između punjenja, vjerojatno je treba zamijeniti novom.

Svjetlo punjenja fotoaparata treperi dok se baterija puni.
 • Provjerite je li vrsta baterijske jedinice kompatibilna. [Pojedinosti]

 • Svjetlo punjenja fotoaparata sporo treperi kada koristite baterijsku jedinicu koja dugo nije korištena. U tim slučajevima izvadite bateriju iz fotoaparata i ponovo je umetnite.

Baterija nije napunjena iako se svjetlo punjenja isključilo, a punjenje je dovršeno.
 • Ovo se događa kad se baterija nalazi na izrazito vrućem ili hladnom mjestu. Baterijsku jedinicu punite puniti pri prikladnoj okolnoj temperaturi od 10°C do 30°C.