Pregledavanje slika

Nije moguće reproducirati slike.
  • Pobrinite se da memorijska kartica bude gurnuta do kraja u fotoaparat.

  • Promijenili ste naziv mape/datoteke na računalu.

  • Ne daju se nikakva jamstva da će na ovom fotoaparatu biti moguća reprodukcija slikovnih datoteka obrađenih na računalu ili snimljenih drugim fotoaparatima.

  • Fotoaparat je u USB načinu rada. Isključite USB vezu. [Pojedinosti]

Datum i vrijeme nisu prikazani.
  • Zaslon je podešen samo za prikaz slika. Za prikaz informacija promijenite postavku pomoću MENU [Postavljanje prikaza]. [Pojedinosti]

Slike se ne mogu prikazati u indeksnom načinu.
  • Fotoaparat je postavljen na jednostavan način. Poništite jednostavan način.

Slika se ne pojavljuje na TV zaslonu.
  • Provjerite [Videoizlaz] kako biste vidjeli je li izlazni video signal fotoaparata podešen na sustav boja vašeg TV-a. [Pojedinosti]