Poruke

U slučaju pojave sljedećih poruka, slijedite navedene upute.
 • Kapacitet baterije je nizak. Odmah napunite baterijsku jedinicu. Ovisno o uvjetima i vrsti baterijske jedinice, kad indikator započne treperiti preostalo je kapaciteta za još 5 minuta do 10 minuta rada.

Pogreška sustava. Ponovno uključite uređaj.
 • Isključite i uključite fotoaparat.

Aparat se pregrijava Pustite da se ohladi
 • Fotoaparat se zagrijao. Fotoaparat će se vjerojatno sam isključiti ili neće biti moguće snimanje videozapisa. Odložite fotoaparat na hladno mjesto dok mu se temperatura ne spusti.

Pogreška u internoj memoriji
 • Isključite i uključite fotoaparat.

Ponovno umetnite memorijsku karticu.
 • Umetnuta memorijska kartica se ne može koristiti u fotoaparatu. [Pojedinosti]

 • Kontakti memorijske kartice su prljavi.

 • Memorijska kartica je oštećena.

Vrsta memorijske kartice nije podržana.
 • Umetnuta memorijska kartica se ne može koristiti u fotoaparatu. [Pojedinosti]

Prelivanje bafera. Zapis na mediju nije završen na vrijeme.
 • Ako koristite memorijsku karticu na kojoj se učestalo zapisuju i brišu podaci, ili je formatirana na drugom fotoaparatu, podaci će se možda sporo zapisivati. Prvo sve podatke na kartici kopirajte na računalo, a zatim ponovno formatirajte karticu prije korištenja. [Pojedinosti]

 • Brzina zapisivanja podataka na memorijsku karticu koju koristite nije dovoljna za snimanje videozapisa. Koristite »Memory Stick Micro« (Mark2), microSD memorijsku karticu ili microSDHC memorijsku karticu (Klasa 4 ili brža).

Internu memoruju nije moguće prepoznati. Formatirajte je i upotrebite ponovno.
Memorijsku karticu nije moguće prepoznati. Formatirajte je i upotrebite ponovno.
Ova memorijska kartica je samo za čitanje.
 • Fotoaparat ne može snimiti ili izbrisati slike na memorijskoj kartici.

Nema slika
 • U unutarnjoj memoriji nema snimljenih slika koje se mogu reproducirati.

 • Na memorijskoj kartici u ovoj mapi nema snimljenih slika koje se mogu reproducirati.

Nema fotografija
 • Odabrana mapa ne sadrži datoteku koja se može reproducirati u prezentaciji.

Pronađena je datoteka koja nije prepoznata
 • Pokušali ste izbrisati mapu s datotekom koja se ne može reproducirati na ovom fotoaparatu. Izbrišite datoteku u računalu, zatim izbrišite mapu.

Pogreška u mapi. Snimanje u odabranu mapu nije moguće. Odaberite drugu mapu.
 • Mapa s prva tri ista digitalna broja već postoji na memorijskoj kartici (na primjer: kao 123MSDCF i 123ABCDE). Odaberite drugu mapu [Pojedinosti] ili izradite drugu mapu [Pojedinosti].

Stvaranje dodatnih mapa nije moguće
 • Mapa koja počinje nazivom s »999« postoji na memorijskoj kartici. U tom slučaju ne možete izrađivati mape.

Zaštićena mapa.
 • Pokušali ste izbrisati mapu koja je na računalu zaštićena od izmjena.

Datoteka se ne može prikazati
 • Došlo je do greške kod reprodukcije slike.
  Ne daju se nikakva jamstva da će na ovom fotoaparatu biti moguća reprodukcija slikovnih datoteka obrađenih na računalu ili snimljenih drugim fotoaparatima.

Mapa samo za čitanje
 • Odabrali ste mapu koja se ne može postaviti kao mapa za snimanje na ovom fotoaparatu. Odaberite drugu mapu. [Pojedinosti]

Datoteka zaštićena
Veličina slike prekoračila je ograničenje
 • Pokušali ste reproducirati sliku veličine koju ovaj fotoaparat ne može reproducirati.

Nije moguće otkriti lice za retuširanje
 • U ovisnosti o slici, možda neće biti moguće retuširanje.

(Indikator vibracija)
 • Fotoaparat je osjetljiviji na pomicanje u uvjetima nedovoljnog osvjetljenja. Koristite bljeskalicu, uključite funkciju sprečavanja zamućenja ili fotoaparat pričvrstite na stativ.

Ova memorijska kartica ne podržava 1280x720.
 • Za snimanje videozapisa preporučuje se da koristite memorijsku karticu veličine 1 GB ili veću.

Najveći broj slika već je odabran.
 • Kad koristite [Višestruke slike], možete odabrati do 100 datoteka.

 • Možete dodati (nalog za ispis) oznake na najviše 999 datoteka.

Postupak se ne može izvršiti na datotekama koje nisu podržane.
 • Nije moguća obrada niti primjena drugih funkcija uređivanja na slikovne datoteke prethodno obrađene na računalu ili snimljene drugim fotoaparatima.

Funkcija snimanja nije dostupna zbog povišene interne temperature.
 • Fotoaparat se zagrijao. Pohranjivanje slika nije moguće dok se fotoaparat dovoljno ne ohladi.

Snimanje je zaustavljeno zbog povišene temperature fotoaparata.
 • Snimanje je zaustavljeno zbog porasta temperature tijekom video snimanja. Molimo pričekati dok temperatura ne padne.