Sigurnosna kopija raznih postavki, datuma i vremena

Ako izvadite bateriju iz kamere i ostavite kameru otprilike pola dana, ili ako kameru niste koristili dulje vrijeme s baterijom umetnutom u kameru, datum i vrijeme ili različite postavke vratit će se na zadane vrijednosti.
U tom slučaju umetnite napunjenu bateriju i ponovno postavite postavke.