Napomene o punjenju baterijske jedinice

  • Isporučeni AC ispravljač namijenjen je za ovaj fotoaparat. Nemojte ga spajati s drugim elektronskim uređajima. U protivnom ćete prouzrokovati kvar. Također pazite da koristite izvorni Sony AC ispravljač.

  • Ako svjetlo punjenja fotoaparata treperi tijekom punjenja, izvadite bateriju koja se puni i ponovo istu bateriju pažljivo umetnite u fotoaparat. Ako svjetlo punjenja opet treperi, to može značiti da je došlo do greške baterije ili je umetnut pogrešan tip baterije. Provjerite odgovara li tip baterije specifikaciji. Ako je baterija tipa koji se može puniti, izvadite je, zamijenite novom ili drugom istog tipa i provjerite puni li se baterija ispravno. Ako se baterija ispravno puni, znači da je možda došlo do greške baterije.

  • Ako svjetlo punjenja treperi čak i kad je AC ispravljač spojen na fotoaparat i u zidnu utičnicu, to znači da se punjenje privremeno zaustavilo i da je u statusu čekanja. Punjenje se automatski zaustavlja i ulazi u status čekanja kad je vanjska temperatura van intervala radne temperature. Kad se temperatura vrati na odgovarajuću, punjenje se nastavlja, a svjetlo punjenja ponovno svijetli. Preporučujemo punjenje baterijske jedinice pri okolnoj temperaturi od 10°C do 30°C.

  • Pomoću isporučenog AC ispravljača možete puniti bateriju umetnutu u fotoaparat. Nadalje, dostupno je i napajanje putem AC ispravljača u načinu reprodukcije. Ipak, u načinu snimanja, napajanje putem AC ispravljača nije dostupno. Treba vam AC ispravljač AC-UD10 (prodaje se zasebno) ili AC-UD11* (prodaje se zasebno) kako biste osigurali opskrbu energijom iz zidne utičnice tijekom snimanja.

* AC ispravljač AC-UD11 (prodaje se zasebno) možda neće biti dostupan u nekim zemljama/regijama.