Memorijska kartica

Memorijska kartica


Memorijska kartica
Prikaz u priručniku Korisnički priručnik
Memory Stick Micro (M2)
»Memory Stick Micro«
Memory Stick Micro (Mark2)
microSD memorijska kartica
microSD memorijska kartica
microSDHC memorijska kartica

 • Ovim bi se fotoaparatom trebalo rukovati između –10°C i +40°C, ali sukladno vrsti memorijske kartice, radna temperatura se može razlikovati. Podrobnije informacije naći ćete u uputama za uporabu memorijske kartice.

 • Sljedeći proizvodi testirani su i potvrđeno je njihovo funkcioniranje s vašim fotoaparatom.

 • »Memory Stick Micro«: do 16 GB

 • microSD memorijska kartica: do 32 GB

 • Kad snimate videozapise, preporuča se korištenje sljedećih memorijskih kartica:

 • (Mark2) (»Memory Stick Micro« (Mark2))

 • microSD memorijska kartica (Klasa 4 ili brža)

Napomene
 • Da biste osigurali normalan rad memorijske kartice, preporučujemo vam da koristite ovaj fotoaparat za formatiranje bilo koje memorijske kartice koja se koristi po prvi puta s tim fotoaparatom. Obratite pozornost da će formatiranje izbrisati sve snimljene podatke na memorijskoj kartici. Ovi se podaci ne mogu vratiti. Obavezno napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka na računalu ili drugoj lokaciji za pohranu.

 • Kod čestog snimanja/brisanja slika može doći do fragmentiranja podataka na memorijskoj kartici. Videozapisi se možda neće moći snimiti ili pohraniti. U tom slučaju pohranite slike na računalu ili nekom drugom uređaju, zatim izvršite [Format].

 • Nema jamstva da će memorijska kartica formatirana pomoću računala raditi s fotoaparatom.

 • Brzina čitanja/zapisivanja podataka razlikuje se ovisno o kombinaciji memorijske kartice i opreme koja se koristi.

 • Podaci se mogu oštetiti u sljedećim slučajevima:

 • Kada se memorijska kartica izvadi iz fotoaparata ili se fotoaparat isključi tijekom postupka čitanja ili zapisivanja

 • Kada se memorijska kartica koristi na mjestima s jakim statičkim elektricitetom ili električnim šumom

 • Preporučuje se napraviti sigurnosnu kopiju važnih podataka.

 • Nemojte lijepiti naljepnicu izravno na memorijsku karticu ili adapter memorijske kartice.

 • Nemojte dodirivati kontakte memorijske kartice rukom ili metalnim predmetima.

 • Nemojte udarati, savijati, ni bacati memorijsku karticu.

 • Nemojte rastavljati, ni prepravljati memorijsku karticu.

 • Ne izlažite memorijsku karticu vodi.

 • Ne ostavljajte memorijsku karticu u blizini male djece. Mogli bi je slučajno progutati.

 • Umetnite memorijsku karticu koja odgovara veličini utora za memorijsku karticu. Inače će doći do kvara.

 • Nemojte koristiti, niti pohranjivati memorijsku karticu u sljedećim uvjetima:

 • Vrućim mjestima, npr. u vozilu parkiranom na suncu

 • Mjestima izravno izloženim suncu

 • Vlažnim mjestima ili mjestima na kojima ima korozivnih tvari

»Memory Stick«

Vrste »Memory Stick« koje se mogu koristiti s ovim fotoaparatom navedene su u donjoj tablici. Ne možemo jamčiti ispravan rad svih funkcija »Memory Stick« kartice.

»Memory Stick« - vrsta
Snimanje/reprodukcija
Memory Stick Micro (M2)
*1
Memory Stick Micro (Mark2)
*1*2

*1 »Memory Stick« opremljeni su s funkcijama MagicGate. MagicGate je tehnologija zaštite autorskih prava koja koristi tehnologiju enkripcije. Snimanje/reprodukcija podataka za koje su potrebne MagicGate funkcije nije moguća ovim fotoaparatom.
*2 Mogu se snimati videozapisi veličine [1280x720].